Content voor deze website wordt regelmatig aangevuld. Voor meer informatie: info@vantrichtuitgeverij.nl

Aanvraag docentexemplaar

Vul uw gegevens in voor het aanvragen van een docentexemplaar van het boek  Mensen met een verstandelijke beperking
(redactie Hermsen, Embregts en Van der Meer), 6de druk 2020.