Content voor deze website wordt regelmatig aangevuld. Voor meer informatie: info@vantrichtuitgeverij.nl

De auteurs

Kim van den Bogaard (1983) is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg. In haar onderzoek richt zij zich op grensoverschrijdend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking en het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen onderzoeksprojecten. Daarnaast heeft zij onder andere in samenwerking met prof. dr. Petri Embregts meegewerkt aan de ontwikkeling van de modules gericht op diagnostiek bij seksueel misbruik en de ontwikkeling van de VerbanXdoos, een methode om zelfbeschadigend gedrag in kaart te brengen.

Jan Boonen (1960) is kwaliteitsmanager in een zorgorganisatie voor mensen met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Hij is ruim 35 jaar werkzaam in deze zorg en heeft hierin diverse functies bekleed waarvan de laatste 10 jaar als kwaliteitsmanager. Vanuit deze functie geeft hij inhoud en richting aan kwaliteitszorg en ondersteuning, verricht hij (calamiteiten)onderzoek en analyses en verzorgt hij trainingen met het oog op kwaliteitsverbetering. Daarnaast begeleidt hij analyseteams en stelt hij rapportages op voor interne/externe beeldvorming en verantwoording.

Jac de Bruijn (1956) is zelfstandig adviseur voor zorg en samenleving. Hij is voormalig lid van de raad van bestuur van Prisma, hoofd behandeling en gz-psycholoog. Hij was als wetenschappelijk docent werkzaam aan de opleiding Arts Verstandelijk Gehandicapten ErasmusMC. Hij werkte als redacteur mee aan Verstandelijke Beperking: definitie en context (2014), was mede-auteur van Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking (2017) en Handboek verstandelijke beperking: vijfentwintig succesvolle methoden (2019).

Carmen van Bussel (1969) is orthopedagoog, gz-psycholoog en EMDR-practitioner. Ze werkt ruim 25 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voornamelijk als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Zij is gespecialiseerd in het werken met mensen met zelfverwondend gedrag en psychiatrische problemen. Daarnaast is zij docent en spreker bij onder andere het CCE, RINO en Medilex. Samen met Bart Faber begeleidt zij teams en organisaties bij de verbetering van samenwerkingsprocessen, onder de naam KijkOmkering.

Petri Embregts (1964) is bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’ en geeft leiding aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg. Als onderzoeker kijkt zij hoe ervarings-, professionele en wetenschappelijke kennis elkaar kunnen versterken, en nieuw ontwikkelde kennis over mensen met een verstandelijke beperking écht van betekenis kan zijn in de dagelijkse praktijk. Naast haar hoogleraarschap is Embregts onder andere als voorzitter betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen en de Generieke module Psychische Stoornissen en LVB.

Noud Frielink (1987) is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg. In zijn onderzoek richt hij zich met name op de thema’s zelfbepaling en motivatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij onder andere samen met prof. dr. Petri Embregts een van de ontwikkelaars van Sterker dan de kick, een motivatietraining voor mensen met een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek.

Sanne Giesbers (1987) is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan Tilburg University. In haar onderzoek richt zij zich met name op de thema’s familierelaties en sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking.

Lex Hendriks (1962) is coördinator van de Methoden & Technieken-sectie bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook was hij associate lector aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en methodoloog bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg.an Tilburg

Pieter Hermsen (1960) is werkzaam als bestuurder in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is breed opgeleid (verpleegkunde, pedagogiek, bedrijfskunde) en ervaren in de volle breedte van de langdurige zorg. Hij is begonnen als verpleegkundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft daarna gewerkt in verschillende opleidingsfuncties, HRM en organisatieadvisering, managementposities en de afgelopen 12 jaar als bestuurder. Hij is auteur van diverse leerboeken voor verpleegkundigen en begeleiders en meerdere publicaties in vaktijdschriften.

Frans Hoogeveen (1957) is gz-psycholoog en zelfstandig gevestigd specialist dementiezorg. Hij studeerde ontwikkelingspsychologie en experimentele gedragsanalyse in Leiden en promoveerde op een serie wetenschappelijke studies naar lerend vermogen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij werkte 30 jaar in de klinische praktijk ten behoeve van mensen met dementie. Van 2009 tot 2017 was hij lector psychogeriatrie aan De Haagse Hogeschool. Hij is hoofdredacteur van Denkbeeld, vakblad over dementie, en auteur van vele boeken en artikelen.

Kitty Jurrius (1977) is lector Klantenperspectief in ondersteuning en zorg en leidt de onderzoekslijn NA(h) – zorg op maat bij Windesheim. Ze doet onderzoek naar de zorg en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ze brengt samenwerken met ervaringsdeskundigen in het onderzoek in de praktijk, onder meer in onderzoek naar maatschappelijke participatie van mensen met NAH en de ontwikkeling van een digitale monitor voor mensen met hersenletsel. Ze is bestuurder bij de Hersenletselalliantie en coördineert het NAH – Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder.

Rob Keukens (1952) is inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy en Mental Health Consultant Global Initiative on Psychiatry. In die laatste hoedanigheid is hij betrokken bij internationale projecten, vooral op het vlak van mensenrechten en geestelijke gezondheidszorg. Rob Keukens maakte jarenlang deel uit van de redactie van ‘Mensen met een verstandelijke beperking’.

Adinda Lichtendahl (1957) studeerde gezondheidswetenschappen en onderwijskunde. Heeft 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking waarin zij veel ervaring opdeed bij mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij was docent verpleegkunde op de HBOV Nijmegen met als aandachtsgebied mensen met een verstandelijke beperking. Ze deed de opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ en ‘Gespreksleider moreel beraad’. Haar jarenlange ervaring in de zorg leverden mooie casuïstieken voor het onderwijs.

Joke van der Meer (1952) was na de opleiding hbov werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de jeugdpsychiatrie. Als docent op de HAN, studierichting verpleegkunde gaf zij onderwijs over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking en was zij coördinator praktijkbureau. Na het behalen van de Master of Science verlegde zij haar aandacht naar onderwijsontwikkeling en onderzoek. Ze zat een aantal jaren in de redactie van Onderwijs en Gezondheidszorg.

Erwin Meinders (1970) is ondernemer en innovatiestrateeg. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en vercommercialiseren van kennis en technologie voor onder andere hightech-systemen en medische apparatuur. Als zorgvrijwilliger werkte hij 25 jaar met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 5 jaar zet hij zijn kennis en ervaring in voor het implementeren van innovaties en ondersteunende technologie voor zorgvraagstukken in de VG-sector. Erwin Meiders is oprichter en directeur van Mentech, een bedrijf dat een emotieherkenningssysteem voor kwetsbare mensen ontwikkelt.

Gerrieta Muis (1981) is orthopedagoog en heeft in verschillende functies binnen de gehandicaptenzorg gewerkt. Sinds 2008 is zij werkzaam op de Hogeschool Windesheim bij de opleiding Social Work. Hier heeft ze verschillende lessen ontwikkeld; ze gaf les over emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking en communicatie. Zij begeleidt studenten die voor hun studie werkzaam zijn in projecten binnen de gehandicaptenzorg in Uganda en Vietnam. Daarnaast is zij samen met Mieke Steenhuis coördinator van de specialisatie gehandicaptenzorg en de minor onbegrepen gedag bij mensen met (L)VB en NAH.

Annette van der Putten (1969) is hoogleraar bij de basiseenheid orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij studeerde onder andere bewegingswetenschappen aan de VU te Amsterdam en promoveerde op een bewegingsgeoriënteerde interventie bij kinderen met meervoudige beperkingen aan de RUG. Haar expertise betreft de opvoeding en ondersteuning van kinderen, adolescenten en volwassenen met een (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking. Vanuit haar functie geeft ze les aan (toekomstige) gedragswetenschappers en begeleidt zij diverse (promotie)onderzoeken. Tevens is zij hoofd van het managementteam van de Academische werkplaats EMB: een samenwerkingsverband tussen praktijk, ervaringsdeskundigen en de wetenschap om de zorg en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen te optimaliseren.

Mieke Steenhuis (1977) is docent, ontwikkelaar en orthopedagoog. Ze werkte een aantal jaren als begeleider en gedragskundige met de brede doelgroep gehandicaptenzorg, van EMB tot LVB. Sinds 2005 is zij werkzaam op de Hogeschool Windesheim bij de opleiding Social Work. Ze verzorgt daar lessen met thema’s als emotionele ontwikkeling, beeldvorming en diagnostiek en psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook begeleidt ze studenten in de praktijk en bij hun onderzoek, gericht op de verbetering van de praktijk. Daarnaast is zij samen met Gerrieta Muis coördinator van de specialisatie gehandicaptenzorg en de minor Onbegrepen Gedag bij mensen met (L)VB en NAH. Naast het werken bij de hogeschool heeft ze gewerkt als orthopedagoog-generalist bij jeugd met LVB.

Dorothea Timmers-Huigens (1942) is onder andere gezondheidspsycholoog (BIG). Ze is de grondlegger van de theorie van de ervaringsordening. Ze is werkzaam als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). In 2016 verscheen haar boek ‘Ervaringsordening – zorg, welzijn, onderwijs’.

Tess Tournier (1986) is werkzaam als science practitioner bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg. Zij voert een promotieonderzoek uit naar het orthopedagogisch behandelmodel Triple-C, een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen of psychische problemen.

Hans van Wouwe (1957) is orthopedagoog / gz-psycholoog en hoofd behandeling van ASVZ. Hij werkt ruim 35 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en is naast zijn reguliere werkzaamheden al ruim 25 jaar consulent voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Hij is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met ontwikkelingsstoornissen (waaronder autisme) en ernstige psychische en gedragsproblemen. Hij is een van de ontwikkelaars van het Triple-C-model en (co-)auteur van verschillende boeken en artikelen over deze methode.