Content voor deze website wordt regelmatig aangevuld. Voor meer informatie: info@vantrichtuitgeverij.nl

Doelgroep

Deze zesde herziene en uitgebreide editie sluit perfect aan op de ontwikkelingen en veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het boek is specifiek bedoeld voor hen die een hbo-opleiding volgen, gericht op het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking: Social Work/Social Studies, hbo-pedagogiek en hbo-verpleegkunde. Ook richt dit boek zich op degenen die zich tijdens of na hun beroepsopleiding willen specialiseren, bijvoorbeeld een master Beperkingen en Handicaps (pedagogische wetenschappen), het uitstroomprofiel hbo-gehandicaptenzorg of de opleiding tot praktijkverpleegkundige in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Maar ook voor studenten die een beroepsopleiding volgen op mbo-niveau 4 (branchespecifiek verpleegkunde gehandicaptenzorg, persoonlijk begeleider of maatschappelijke zorg) biedt dit boek een brede basis en diepgang. Het is zeker ook geschikt als naslagwerk voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.