Content voor deze website wordt regelmatig aangevuld. Voor meer informatie: info@vantrichtuitgeverij.nl

Nieuws en ontwikkelingen

U vindt hier het laatste nieuws in samenwerking met Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein Gehandicaptensector is hét landelijke kennisplatform vol inspirerende, praktische kennis voor en door de gehandicaptensector. Het kennisplein is er voor jou. Of je nu begeleider, gedragsdeskundige, docent, student, onderzoeker, opleider of adviseur sociaal domein bent. Het kennisplein is er voor jou om eenvoudig ervaringen en kennis uit te wisselen. Ons doel? Bezoekers beschikken op het juiste moment en op de juiste plek over de juiste kennis en raken geïnspireerd om deze toe te passen. Het doel is hierbij altijd om de zorg aan de mensen met een beperking te verbeteren.

 

 • 10 accreditatiepunten na opdrachten Wzd-wijzer voor leden V&VN
  on 11 juni 2021 at 10:34

  Zijn jouw teamleden lid van het kwaliteitsregister V&V van beroepsvereniging V&VN? Dan komen zij na afronding van alle opdrachten in de Wzd-wijzer in aanmerking voor 10 accreditatiepunten.

 • SignaLEREN app krijgt extra impuls met de Innovatie-impuls
  on 7 juni 2021 at 08:05

  Zorgaanbieder Koraal ontwikkelde samen met het bedrijf Ivengi de app SignaLEREN, die jongeren helpt hun spanning beter te reguleren. Deze app is voor veel cliënten waardevol, maar het succes ervan staat of valt met de succesvolle implementatie. Samen met ‘s Heeren Loo, Ipse de Bruggen en de Haardstee, deelnemende zorgaanbieders van de Innovatie-impuls, zetten wij hierin vervolgstappen.

 • Henk Nies over 10 jaar ontregelen in de zorg
  on 1 juni 2021 at 14:36

  Het programma (Ont)Regel de Zorg bestaat dit jaar tien jaar. Toch zal het volgens Vilans-directeur strategie en organisatie Henk Nies nooit ‘af' zijn, zo zegt hij in podcast Voorzorg van Zorgvisie. ‘Er komen altijd regels bij en dus zullen er altijd regels opgeruimd moeten worden.' Bestuurder Irma Harmelink vertelt hoe ze in haar organisatie Elver permanent scherp blijft op nieuwe regels.

 • Thema-column 'Bedweter': "Jij gaat me niet vertellen hoe laat ik in bed moet!"
  on 1 juni 2021 at 08:20

  Deze maand staat het thema ‘slapen' centraal bij het Kennisplein Gehandicaptensector.

 • Digizorg als hulpmiddel voor betere kwaliteit zorg
  on 31 mei 2021 at 12:15

  Met de coronacrisis is in de gehandicaptenzorg digicontact noodgedwongen een belangrijk onderdeel van de zorgverlening geworden. Maar het kan veel meer zijn dan dat. Philadelphia heeft al lang voor die crisis digicontact ingevoerd als aanvulling op de persoonlijke begeleiding van cliënten. Daarvan ervaren cliënten én begeleiders de voordelen.

 • Aveleijn kiest voor digitale zorg met Mobiléa
  on 27 mei 2021 at 09:22

  Aveleijn is een zorgorganisatie in Twente en de gemeente Berkelland. Vanuit de kernwaarden ‘ontmoeten', ‘ontwikkelen' en ‘ondersteunen' biedt Aveleijn zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking. Technologische innovaties ondersteunen hierbij de eigen regie en communicatie.

 • Waarom jij jonge mantelzorgers niet mag missen
  on 26 mei 2021 at 12:39

  Aandacht voor deze groep is belangrijk. Jonge mantelzorgers hebben namelijk vaker last van stress, piekeren of sombere gevoelens. Dit heeft veel invloed op hun leven. In dit artikel lees jij wat jij als professional kunt doen.

 • Fietsen kan jongeren met lvb en gedragsproblemen helpen
  on 21 mei 2021 at 10:34

  Na training gezamenlijk per fiets de Mont Ventoux beklimmen. Zodat jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen een positieve ervaring opdoen. Dat is het doel van het programma Equipe Mont Ventoux. Het programma is door Vilans opgenomen in de Databank Interventies. Dit omdat er voldoende aanwijzingen zijn dat het werkt.

 • Deel jouw ervaringskennis voor de ontwikkeling van een vragenlijst rondom EVMB
  on 20 mei 2021 at 12:12

  Wat vind jij van de zorg van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)? Veel zorgorganisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van de zogenoemde Quality Qube methode. Dit is een vragenlijst waarmee je de tevredenheid en de kwaliteit van ervaringen van mensen met een beperking kunt meten. Staan in de vragenlijst de juiste thema's? Vul de online enquête in (duurt 20 á 30 minuten).

 • Dementie (h)erkennen bij mensen met (Z)EV(M)B
  on 19 mei 2021 at 20:42

  Hoe herken je dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen ((Z)EV(M)B)? Daar bestaat nog niet veel informatie over. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) doet daarom samen met partners onderzoek. Onderzoeker Maureen Wissing: ‘Uit praktijkverhalen blijkt dat angstsymptomen vaak worden gezien bij deze groep.'

 • Online Slotbijeenkomst LVB en middelengebruik in het vizier
  on 17 mei 2021 at 12:20

  Op 10 juni vindt de digitale slotbijeenkomst plaats van het leernetwerk LVB en middelengebruik in het vizier. Organisaties in de gehandicapten- én de verslavingszorg werkten, in dit Gewoon Bijzonder traject, binnen een samenwerkingsgroep aan een vraagstuk waar ze in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen rondom gehandicapten- en verslavingszorg.

 • Kick-off implementatiefase met zorgrobot Sara bij Profila Zorggroep
  on 17 mei 2021 at 08:32

  Onlangs vond bij Profila Zorggroep de kick-off van de implementatiefase van de Innovatie-impuls plaats.

 • Korte film: ADA zorgt, maar dan met seks
  on 16 mei 2021 at 20:10

  Een film over de bijzondere zorg die sociaal sekswerkers/seksverzorgers aan mensen met een beperking kunnen bieden.

 • Innovatie-impuls en CCE starten pilot samenwerking bij complexe zorgvragen
  on 12 mei 2021 at 06:13

  De Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) en Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) bundelen kennis om perspectief te creëren bij complexe zorgvragen.

 • Waardevolle ontmoeting voor begeleider en cliënt: ‘Wij kennen elkaar van de kroeg’
  on 11 mei 2021 at 20:17

  Soms gebeurt het. Iets raakt je, en je zeker weet dat je op je plek bent in de gehandicaptensector.

 • Behoefteonderzoek helpt kansen signaleren voor E-health
  on 10 mei 2021 at 09:11

  Woonlocatie De Klokkenbelt van InteraktContour moest verbouwd worden. Dat was direct een kans om te kijken naar de inzet van technologie. Stafmedewerker e-health Nina Huijboom keek naar de mogelijkheden.

 • Samen werken, Samen leren: naar een universeel ontwerp voor inclusief onderzoek
  on 7 mei 2021 at 12:45

  Samen Werken, Samen leren (SWSL) is de naam van een landelijk inclusief onderzoeksproject dat binnen het programma Gewoon Bijzonder (ZonMw) werd uitgevoerd van 2016 tot 2020. Binnen dit onderzoeksproject zette Sofie Sergeant haar PhD onderzoek op. Hiervoor creëerde zij een ruimte voor inclusieve samenwerking en voor reflectie waarbinnen de Cabriotraining geboren werd: een training van en voor inclusieve onderzoeksteams. Op 28 mei verdedigt Sofie online haar proefschrift: ‘Working Together, Learning Together Towards Universal Design for Research.'

 • Het betrekken van cliënten, naasten en zorgprofessionals is tijdrovend
  on 6 mei 2021 at 14:08

  De afgelopen periode kwamen de deelnemers van het themanetwerk Dagstructuur meerdere malen bij elkaar om samen met adviseurs en expert Arno Prinsen te praten over het betrekken van cliënten, naasten en zorgprofessionals bij het implementeren van een innovatie. Een belangrijk thema, omdat je toch graag wilt dat een gekozen innovatie door iedereen ondersteund en geaccepteerd wordt.