Content voor deze website wordt regelmatig aangevuld. Voor meer informatie: info@vantrichtuitgeverij.nl

Nieuws en ontwikkelingen

U vindt hier het laatste nieuws in samenwerking met Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein Gehandicaptensector is hét landelijke kennisplatform vol inspirerende, praktische kennis voor en door de gehandicaptensector. Het kennisplein is er voor jou. Of je nu begeleider, gedragsdeskundige, docent, student, onderzoeker, opleider of adviseur sociaal domein bent. Het kennisplein is er voor jou om eenvoudig ervaringen en kennis uit te wisselen. Ons doel? Bezoekers beschikken op het juiste moment en op de juiste plek over de juiste kennis en raken geïnspireerd om deze toe te passen. Het doel is hierbij altijd om de zorg aan de mensen met een beperking te verbeteren.

 

 • Beter slapen door stoel
  on 2 september 2021 at 15:20

  Soms moeten begeleiders van Tragel een cliënt twintig keer per nacht terug in bed leggen. Dat zorgt voor veel onrust.

 • Triple-C: focus op menswaardigheid in plaats van probleemgedrag
  on 31 augustus 2021 at 08:59

  Probleemgedrag van mensen met een beperking proberen te beheersen, kan leiden tot een negatieve spiraal. Het gedrag versterkt zich en er is weer meer begeleiding nodig. De methode Triple-C kan dit doorbreken. Maar dan moet je het als organisatie wel goed aanpakken. Een beetje Triple-C werkt namelijk niet.

 • Een beetje Triple-C werkt niet
  on 31 augustus 2021 at 07:44

  ‘Menswaardig begeleiden, organiseren en coachen' Begeleid je mensen met (verstandelijke) beperkingen die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben? Dan is Triple-C een handig behandel- en begeleidingsmodel.

 • Hoe gaat het eigenlijk met de Wzd? Doe de zelfscan
  on 24 augustus 2021 at 15:32

  Als zorgprofessional probeer je zo goed mogelijk persoonsgerichte zorg te bieden, samen met de cliënt en naasten. Maar wat als de cliënt de gevolgen van een besluit niet overziet of zelf geen besluit kan nemen. Om te voorkomen dat een cliënt zichzelf of iemand anders ernstig nadeel of schade toebrengt, kan zorg nodig zijn waar de cliënt zich tegen verzet; onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt is daarbij altijd ‘Nee! Tenzij…' Hoe je dat zorgvuldig doet is sinds 1 januari 2020 geregeld in de Wet zorg en dwang.

 • 5 tips om cliënten manieren van wonen uit te laten proberen
  on 11 augustus 2021 at 15:22

  Mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving. Zij willen dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelf beslissen waar ze wonen. Daar hoort bij dat zij manieren van wonen kunnen uitproberen. Maar hoe regel je dat als organisatie? Lees de verhalen en tips van andere organisaties.

 • Vier vernieuwende projecten in persoonsgerichte zorg: Twinkel je mee?
  on 11 augustus 2021 at 08:36

  Twinkels zijn goede ideeën en inspiratie waar cliënten een fijner leven door krijgen. De organisaties hebben voor de uitvoering net dat bijzondere stapje extra moeten zetten. Dat levert waardevolle kennis op. Die delen we niet alleen graag met jou, maar met de hele gehandicaptensector. #Twinkel je ook mee?

 • Beeldend Toekomstplan duidelijk voor iedereen
  on 10 augustus 2021 at 14:36

  Een tekening die de toekomst weergeeft van een bewoner. Zo verbeeldt Pluryn de wensen en behoeften van cliënten. Een Toekomstplan dat je aan de muur hangt en dat je kunt bekijken wanneer je dat wilt.

 • Wat speelt er een rol bij kennisdeling in coronatijd?
  on 10 augustus 2021 at 14:26

  Wat zorgt ervoor dat jij als zorgprofessional kennis deelt? Wat is het verschil tussen kennisdeling tijdens de coronapandemie ten opzichte van ervoor? De Universiteit van Tilburg onderzoekt dit vraagstuk onder leiding van prof. Petri Embregts en jij kan erbij helpen! Vul de vragenlijst in (15 minuten). 

 • Ervaringen met technologie in de ‘gereedschapskist’ bij consultaties rond ernstig probleemgedrag
  on 9 augustus 2021 at 10:57

  De Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) en Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) werken samen om perspectief te creëren bij complexe zorgvragen. In deze blog vertelt Anouschka Jansen over de eerste ervaringen met de pilot. ‘Vooruitlopend op de evaluatie kan ik nu al stellen dat de pilot voor mij persoonlijk ertoe heeft geleid dat de interventie-optie ‘technologie', blijvend een plekje in de gereedschapskist heeft. En dat ervaar ik als een verrijking van mijn instrumentarium.'

 • Organisaties enthousiast over onderzoek naar toegevoegde waarde zorgtechnologie
  on 2 augustus 2021 at 11:29

  Wat voegt technologie toe voor cliënten, hun naasten en zorgmedewerkers? Team onderzoek van de Innovatie-impuls ging dat praktijkgericht onderzoeken, dus echt samen met de deelnemers. De metingen en resultaten helpen bij de implementatiekeuzes. ‘Organisaties zijn blij met de inzichten die ze al in het proces hebben gekregen!', vertelt Agnes van der Poel, coördinator onderzoek. Dus hoe werkt praktijkgericht onderzoek? Waarom is het belangrijk en wat levert het op?

 • Minder administratie, meer werkplezier met het ECD? Vul de enquête in!
  on 30 juli 2021 at 14:00

  Welke oplossingen zie jij om via het ECD de administratieve lasten te verlichten?

 • 8 kenmerken die cliënten belangrijk vinden in jouw begeleiding
  on 29 juli 2021 at 11:34

  Goede ondersteuning betekent goed aansluiten op behoeftes. Maar wat zijn die behoeftes precies? Uit verhalen van mensen met een beperking, ontdekten we overeenkomsten. Het lijken allemaal vanzelfsprekende dingen, zoals gemeende aandacht. Toch geven zij aan dat zij die kenmerken vaak nog missen. Zijn ze tevreden over de begeleiding? Dan noemen ze deze kenmerken juist.

 • Meedoen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend
  on 28 juli 2021 at 13:44

  Het VN-verdrag Handicap is nu vijf jaar van kracht. Maar de strijd voor een volledig inclusieve maatschappij voor mensen met een handicap is nog lang niet gestreden. Vilans-adviseur Inge Redeker vertelt erover in een radio-uitzending van Omroep Wetering.

 • Reflecteren op lastige situaties? Dat doe je met deze 7 tips
  on 28 juli 2021 at 07:26

  Reflecteren is nodig om je werk goed en met plezier te kunnen doen. Dit omdat je meer grip krijgt op lastige situaties. Je wordt je bewust van andere mogelijkheden. Hierdoor kun je andere keuzes maken. Maar hoe doe je dat reflecteren? En wat nou als je even niet meer weet hoe verder? We geven je zeven tips om in de toekomst wat makkelijker te reflecteren op lastige situatie.

 • De Persona Puzzel
  on 27 juli 2021 at 09:25

  Bij het invoeren van zorgtechnologie in is het menselijke aspect minstens zo belangrijk als het technische aspect. Het is immers de succesvolle samenwerking tussen mensen die uiteindelijk voor verandering zorgt. Met de Persona Puzzel krijg je een helder beeld van wie betrokken zijn bij een implementatie van technologie, en wat zij nodig hebben.

 • Deel enthousiaste én kritische verhalen over zorgtechnologie
  on 26 juli 2021 at 08:29

  Petra Oude Lenferink, communicatiemanager bij Profila Zorggroep, gaat voor praktische verhalen waarin mensen zich herkennen. 'Je moet weten wat er speelt, want je wilt wel draagvlak creëren voor implementatie.' In deze blog deelt Petra haar visie op communicatie en geeft ze tips.

 • Inge Redeker (expert inclusie): technologie helpt mensen om mee te kunnen doen
  on 22 juli 2021 at 11:27

  Inge Redeker is expert inclusie bij Vilans. Haar ervaring in de gehandicaptensector gebruikt ze om te werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Sociale contacten horen daar vanzelfsprekend bij. ‘Technologie kan helpen om sociale vaardigheden te leren of te oefenen. En technologie kan contact makkelijker maken.'

 • SGL opent met de Kuyperhof een nieuwe locatie vol met toegepaste zorgtechnologie
  on 20 juli 2021 at 07:21

  Na een periode van hard werken heeft Innovatie-impuls deelnemer SGL op dinsdag 20 juli officieel haar nieuwe locatie ‘de Kuyperhof' geopend. De inrichting en toegepaste zorgtechnologie van de nieuwe locatie ‘De Kuyperhof' moet voor meer zelfstandigheid en eigen regie gaan zorgen voor de bewoners. Begin juli verhuisden de bewoners naar het nieuwe pand. Een overzichtelijke verhuizing, want het nieuwe pand ligt pal naast de oudbouw.